Contact Us

Yani bizimle doğrudan sayfadan buraya ulaşmak istiyor, sonra aşağıda verilen e-posta adresini girmelisin.

So you want to contact us directly here from the page then you must type the email address given below

[email protected]

İslami olayı teşvik etmek için buradayız, böylece her şey için gerekli olan yaklaşıma göre oldu. Zaman zaman yaklaşımı ile olayın ayrıntılı yönünü elde etmek için zamana ihtiyaç vardır.

we are here to promote islamic event so that everything happened as per the necessarily approach. It is need of the time to get the detailed aspect for the event through the time to time approach.